Tag Archives: اثر پران بر روي قطعه

 اثر پران بر روی قطعه

 اثر پران بر روی قطعه داغی یا اثر محل پران های قالب، معمولا نقاط یا سطوح گود یا برجسته ای هستند که در طرف تماس  میل پران  با قطعه شکل می گیرند.  این  اثر می تواند  موجب اختلاف در براقیت سطح و  فرورفتگی  قطعه شود. راه حل هایی جهت رفع …

بیشتر بخوانید