Tag Archives: ترک ناشی از تنش

ترک های ناشی از تنش

ترک های ناشی از تنش این  عیب  به علت  وجود  تنش های  داخلی و خارجی در قطعه و یا در اثر تماس با مواد آسیب  زننده مثل محلو ل های قلیایی پیدامی شود و سطوحی که در معرض تنش قرار دارند به سفیدی می گرایند ترک های  ناشی  از تنش  …

بیشتر بخوانید