Tag Archives: فرایند قالبگیری تزریقی

اشتباهات معمول در انتخاب ماشین قالبگیری تزریقی

اگر شما ماشین قالب گیری تزریق پلاستیک را درست انتخاب کنید شما قادر به تولید قطعات با کیفیت مداوم و سودآوری مناسب خواهید بود. همچنین این کمک خواهد کرد که شما هزینه های خود را پایین نگه داشته و توان رقابتی بیشتری را  ایجاد کنید. شما قادر خواهید بود قطعات …

بیشتر بخوانید

نیروی قفل قالب (clamping force) در قالبگیری تزریقی

نیروی قفل قالب (clamping force) نیروی قفل قالب (F1) نیرویی است که قالب با آن باز و بسته می شود و نیروی نگه دارنده قالب (F2) نیرویی است که باید مانع از باز شدن قالب بسته در برابر فشارهایی مانند فشار مذاب بر سطح (Fm) فشار تزریق بر سطح (Fs) …

بیشتر بخوانید

عیوب حبس هوا (air traps) در قالبگیری تزریقی

عیوب حبس هوا (air traps) عیب تله هوا در قطعات تزریقی زمانی اتفاق می افتد که هوای داخل قالب حبس شود. دلیل آن هم رسیدن دو جریان مذاب به یکدیگر  یا خارج نشدن هوا از نقاط خروج هوا (vent) است. معمولا محل ایجاد این عیب در آخرین ناحیه پر شدن …

بیشتر بخوانید

عیوب جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage)

جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage) چرا این معایب در قطعه اتفاق می افتد؟ جمع شدگی یا shrinkage امری ذاتی در قالبگیری تزریقی است. جمع شدگی رخ میدهد زیرا دانسیته پلیمر از دمای فرایند تا دمای محیط تغییر می کند (نمودار PVT را ببینید.). در طی قالبگیری تزریقی، …

بیشتر بخوانید

نمودار PVT در قالبگیری تزریقی

نمودار PVT یک تاریخچه ایده ال فشار برای حفره قالب شامل ۴ مرحله است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پر شدن (filling)، فشرده شدن (packing)، سرد شدن (cooling) و خروج قطعه (part ejection) با استفاده از سابقه میانگین درجه حرارت و فشار وارد شده بر حفره های …

بیشتر بخوانید