Tag Archives: نمودار PVT

نمودار PVT و کاربرد آن

نمودار PVT یک تاریخچه ایده ال فشار برای حفره قالب شامل ۴ مرحله است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پر شدن (filling)، فشرده شدن (packing)، سرد شدن (cooling) و خروج قطعه (part ejection)   با استفاده از سابقه میانگین درجه حرارت و فشار وارد شده بر حفره …

بیشتر بخوانید

نمودار PVT در قالبگیری تزریقی

نمودار PVT یک تاریخچه ایده ال فشار برای حفره قالب شامل ۴ مرحله است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پر شدن (filling)، فشرده شدن (packing)، سرد شدن (cooling) و خروج قطعه (part ejection) با استفاده از سابقه میانگین درجه حرارت و فشار وارد شده بر حفره های …

بیشتر بخوانید