Tag Archives: پلیمر

مقدمه ای بر پلاستیک ها

در آغاز پلاستیک ها محصولاتی جایگزین برای فلزات و چوب بودند. اما اکنون آنها موادی غیر قابل جایگزین هستند. پلاستیک ها این موفقیت را مدیون چندکاربردی بودن آنها و توانایی در سازگاری خواص آنها است که دیگر مواد این قابلیت را ندارند. زندگی مدرن کنونی بدون استفاده از پلاستیک ها …

بیشتر بخوانید