Tag Archives: Extrusion

نواحی کنترل دما در اکسترودر

نواحی کنترل دما در اکسترودر (Temperature Zone Control) هر ناحیه دمای اکسترودر حداقل دارای یک عدد هیتر است و احتمالا چند هیتر که توسط ترموکوپل کنترل می شوند. برای عمل کردن مناسب هیترها، ترموکوپل ها باید بخوبی عمل کنند. بطوریکه اگر ترموکوپل دمای کم را نشان دهد، باعث افزایش دما …

بیشتر بخوانید

دای (die) و آداپتور(adaptor) در اکسترودر

دای (die) و آداپتور(adaptor) در اکسترودر  هد اکسترودر شامل قطعاتی مانند صفحه سرعت شکن (breaker plate)، آداپتور(adaptor) برای اتصال مجموعه دای با اکسترودر و دای است. شکل ۱ صفحه ای گرد را نشان  می دهد که دارای تعداد زیادی سوراخ است و بین آداپتور و دای قرار می گیرد. این …

بیشتر بخوانید

قسمت های مختلف اسکرو

قسمت های مختلف اسکرو یک اسکرو در اکسترودر تک ماردون عمومی همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، از سه بخش تشکیل شده است. ناحیه تغذیه (feeding) دارای پلکان (flights) های عمیق برای انتقال پودر یا گرانول ها از قسمت گلویی قیف به سمت دهانه اکسترودر است.   …

بیشتر بخوانید

اسکرو، بارل و هیترها در فرایند اکستروژن

اسکرو، بارل و هیترها اسکرو (screw) مواد را به جلو منتقل می کند، باعث گرمایش پلیمر و در نهایت ذوب آن می شود، باعث مخلوط کردن و هموژن شدن مذاب می شود و درنهایت باعث انتقال مذاب به دای می گردد. بارل و هیترها باعث کمک به گرمایش و مذاب …

بیشتر بخوانید

سیستم تغذیه اکسترودر

  سیستم تغذیه اکسترودر دو سیستم تغذیه جامد که بر پایه نیروی جاذبه زمین است به دو صورت تغذیه حالت سیر و تغذیه حالت گرسنه  هستند. هر دو سیستم تغذیه دارای قیفی هستند بصورت عمودی در بالای گلویی تغذیه اکسترودر قرار گرفته است. تمام نقاط مرده در قیفی و گلویی …

بیشتر بخوانید