Tag Archives: PP

قسمت سوم: هموپلیمر و کوپلیمر در پلی پروپیلن

هموپلیمر و کوپلیمر در پلی پروپیلن PP یک گرمانرم شبه کریستالی است که به شکل هوموپلیمر از فرایند پلیمریزاسیون منومر پلی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور فضا ویژه زیگلر-ناتا تولید شده است. استفاده از کاتالیزور فضا ویژه به علت لزوم کنترل فضایی موقعیت گروه حانبی متیل است تا در زنجیره …

بیشتر بخوانید

قسمت دوم: مزایا و معایب پروپیلن (PP)

قسمت دوم: مزایا و معایب پروپیلن (PP) پلی پروپیلن ابتدا توسط ناتا و با دنبال آن توسط زیگلر با انجام پلیمریزاسیون منومر پروپیلن در سال ۱۹۴۵ تولید گردید. مولکول پلی پروپیلن حاوی ده هزار تا بیست هزار واحد منومری در خود است. با قرارگیری فضایی پروپیلن سه ساختار فضایی isotactic، …

بیشتر بخوانید