Tag Archives: Shrinkage

نمودار PVT و کاربرد آن

نمودار PVT یک تاریخچه ایده ال فشار برای حفره قالب شامل ۴ مرحله است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پر شدن (filling)، فشرده شدن (packing)، سرد شدن (cooling) و خروج قطعه (part ejection)   با استفاده از سابقه میانگین درجه حرارت و فشار وارد شده بر حفره …

بیشتر بخوانید

مقادیر جمع شدگی – shrinkage- پلاستیک ها

در جدول زیر مقادیر جمع شدگی – shrinkage- برخی پلاستیک ها بیان شده است: دانلود Max Value(%) Min Value(%) Name of the polymer Explicit name of the polymer ۱٫۶ ۰٫۷ ABS Acrylonitrile-Butadiene Styrene ۰٫۸ ۰٫۳ ABS FR Acrylonitrile-Butadiene Styrene flame retardant ۰٫۹ ۰٫۴ ABS High Heat Acrylonitrile-Butadiene Styrene High Heat ۰٫۹ …

بیشتر بخوانید

جمع شدگی (shrinkage) پلاستیک ها

جمع شدگی (shrinkage) این پارامتر معرف مقدار جمع شدگی مورد انتظار قطعه پس از سرد شن در قالب، نسبت به ابعاد اولیه قالب است. شرینکیج معمولا بر حسب in/in یا cm/cm بیان می گردد. و محدوده تغییرات آن از صفر برای مواد با شرینکیج کم تا تقریبا ۰٫۰۵ in/in یا …

بیشتر بخوانید

عیوب جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage)

جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage) چرا این معایب در قطعه اتفاق می افتد؟ جمع شدگی یا shrinkage امری ذاتی در قالبگیری تزریقی است. جمع شدگی رخ میدهد زیرا دانسیته پلیمر از دمای فرایند تا دمای محیط تغییر می کند (نمودار PVT را ببینید.). در طی قالبگیری تزریقی، …

بیشتر بخوانید