Tag Archives: Warpage

نمودار PVT و کاربرد آن

نمودار PVT یک تاریخچه ایده ال فشار برای حفره قالب شامل ۴ مرحله است که در نمودار زیر نشان داده شده است: پر شدن (filling)، فشرده شدن (packing)، سرد شدن (cooling) و خروج قطعه (part ejection)   با استفاده از سابقه میانگین درجه حرارت و فشار وارد شده بر حفره …

بیشتر بخوانید

عیوب جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage)

جمع شدگی (Shrinkage) و تاب برداشتن قطعه (Warpage) چرا این معایب در قطعه اتفاق می افتد؟ جمع شدگی یا shrinkage امری ذاتی در قالبگیری تزریقی است. جمع شدگی رخ میدهد زیرا دانسیته پلیمر از دمای فرایند تا دمای محیط تغییر می کند (نمودار PVT را ببینید.). در طی قالبگیری تزریقی، …

بیشتر بخوانید